Stavební připravenost pro pergoly a garážová stáníStavební povolení, ohlášení nebo oznámení

Zákazník musí mít před montáží pergoly nebo přístřešku vyřízené stavební povolení, ohlášení nebo oznámení. Více informací a zda vůbec potřebujete pro Vámi vybranou dřevostavbu stavební povolení, ohlášení nebo oznámení Vám sdělí příslušný stavební úřad, pod který spadá parcela, na níž chcete stavět. Po zákaznících stavební povolení vidět nechceme, chceme ale podepsat objednávkový list nebo smlouvu o dílo, ve které se říká, že "Objednatel má vyřízené veškeré dokumenty ke stavbě".
Základ pod zahradní pergoly
  • Betonové patky
    V terénu vytvořte několik jam o půdorysném rozměru 30x30 do nezámrazné hloubky dle nákresu na rozmístění betonových patek. Zhotovte bednění, které bude minimálně 20 až 50 mm nad terénem a zároveň v rovině s ostatními patkami. Jámy vyplňte betonem tak, aby vršek všech patek byl v jedné rovině. Rovinu překontroluje vodováhou. Odklon od roviny nesmí být větší než 5mm na 1 m délky.