Montáž pergolyMontážní návod na zahradní pergolu

 1. Základy + kotvení
  • Před započetím montáže se prosím ujistěte, že máte správně zhotovený podklad (betonové patky) - viz. obr. 1. . Obrázky 2 a 3 slouží pouze pro ty zákazníky, kteří si objednají kotvy jako součást dodávky.
  Základ pod zahradní pergoly
  obr. 1
  Obr. 2
  obr. 2
  Obr. 3
  obr. 3
 2. Začátek montáže
  • Nejlépe začneme tak, že si rozložíme "na sucho" boční stranu pergoly (2 x stojka, 1 x pozednice, 2 x krátká vzpěra) - viz. obr. 4.
  • Každá stojka má na horním konci čep, na který se nasadí pozednice. K tomuto úkonu použijeme gumovou palici (!!! ne kladivo !!! - údery kladivem mohou zanechat stopy na relativně měkké dřevině jako je smrk.) - viz. obr. 5.
  • Když máme pozednici nasazenou na doraz, připevníme vruty ještě stojku skrz čep - viz. obr. 6.
  • Poté přiložíme vzpěry ke stojkám a pozednici a připevníme je vruty navzájem, 2 x na každé straně - viz. obr. 7.
  Obr. 4
  obr. 4
  Obr. 5
  obr. 5
  Obr. 6
  obr. 6
  Obr. 7
  obr. 7
 3. Postavení boční strany
  • Když máme celou boční stranu pevně sesazenu a sešroubovanou, postavíme ji do připravených patek.Tento úkon se nejlépe provádí ve dvou lidech - viz. obr. 8 a 9.
  • Nakonec každou stojku provrtáme na dvou místech a provlékneme vratový šroub. Z druhé strany potom utáhneme matku stranovým klíčem - viz. obr. 10 a 11.
  • Stejným způsobem smontujeme a postavíme i druhou boční stěnu.
  Obr. 8
  obr. 8
  Obr. 9
  obr. 9
  Obr. 10
  obr. 10
  Obr. 11
  obr. 11
 4. Postavení čelní strany
  • Vezmeme 1 x krokev a posadíme ji na pozednici tak, aby lícovala s vnější stranou přední stojky.Potom krokev připevníme vruty do obou pozednic - viz. obr. 13 a 14.
  • Poté vezmeme dlouhou vzpěru ( s osazením pro krokev na jedné straně) a stejně jako u montáže boční strany pergoly ji připevníme vruty do obou stojek a krokve - viz. obr. 14 a 15.
  • Stejným způsobem osadíme krokev na zadní straně pergoly.
  Obr. 12
  obr. 12
  Obr. 13
  obr. 13
  Obr. 14
  obr. 14
  Obr. 15
  obr. 15
 5. Ostatní krokve
  • Krokve u přední a zadní strany musí lícovat s vnějšími stranami stojek. Ostatní krokve potom rovnoměrně osadíme na pozednice a připevníme vruty do obou pozednic - viz obr. 16.
  Obr. 16
  obr. 16
 6. Poznámky
  • Kusovník je součástí každé dodávky zahradní pergoly.
  • Rozmístění krokví mezi přední a zadní krokev záleží pouze na zákazníkovi. Nejčastěji se krokve umísťují rovnoměrně ( jejich vzájemná vzdálenost od sebe je stejná ). Nicméně umístění krokví je také dané konkrétní situací (např. v rohu pergoly může být zahradní krb, jehož komín by ústil na krokev pergoly a tudíž se krokev musí odsadit od komínového tělesa - min. vzdálenost dřevěného prvku od komínu je 50 mm).
  • Kotvy nejsou součástí základního balení. Dodávají se pouze na objednávku - za příplatek.
  • Každé základní balení zahradní pergoly obsahuje objednaný počet prvků (stojky, pozednice, krokve, vzpěry) a spojovací materiál.
 7. Ochrana a nátěry
  • Každý výrobek se dodává v neošetřeném (přírodním) stavu. Z tohoto důvodu je nutné po skončení montáže výrobek neprodleně opatřit nátěrem - min. 1 x impregnační nátěr a 2 x lazurovací lak na dřevo. Poté je třeba provádět další nátěry v dalších letech dle klimatických podmínek a opotřebení původního nátěru.
 8. Skladování
  • Pokud si zákazník objedná výrobek bez montáže pouze s dopravou, je nutné pamatovat na to, že každý výrobek se dodává v neošetřeném (přírodním) stavu. Z tohoto důvodu je nutné, aby zákazník zajistil pro skladování zastřešený a suchý prostor se stálou vlhkostí vzduchu mimo dosah vody. Z důvodu pronikání vlhkosti od země není vhodné jednotlivé díly skladovat přímo na podlaze. Je nutné je uložit na trámky tak, aby byly min. 10 cm vzdáleny od země.
 9. Střešní krytina
  • Ke každé pergole si zákazník může objednat zastřešení asfaltovým šindelem nebo polykarbonátem. Polykarbonát se dodává pouze s jeho pokládkou v rámci montáže pergoly. Asfaltový šindel si zákazník může objednat také pouze jako materiál, bez pokládky.